Broj : 167 / 2019. 

    Nova  Gradiška  25. 10.

2019. god.

 

Z     A     P     I     S     N     I     K

 

sa  5.  sjednice   Izvršnog  odbora   Nogometnog  središta   Nova  Gradiška   koja  je  održana  24.10.2019. godine  ( četvrtak )  s  početkom  u  19,00  sati  u  prostorijama  Nogometnog  središta  Nova  Gradiška. 

Nazočni  su  bili  članovi  Izvršnog  odbora  Nogometnog  središta  Nova  Gradiška :  Damir  Japundžić,  Krunoslav  Hoffer,   Željko  Klarić,   Krešo  Zečić,  Branko  Cindrić  i  Đuro  Keser.   

Izostanak je opravdao član  Izvršnog  odbora  Nogometnog  središta  Marijan  Jukić.

Sjednici  su  nazočili  članovi  Rukovodstva  natjecanja  Disciplinski  sudac  Josip  Marjanović  i  Povjerenik  za  suđenje  Dragan  Jurasović.

Na  sjednicu  su  pozvana  i  3  delegata  utakmica  na  kojima  je  bilo  problema  Milan  Pejaković  i  Josip  Smolić  koji  su  se  odazvali  i  nazočili  a  nije  došao  niti  opravdao  izostanak  delegat  Josip  Kikić.

Zapisnik   je   vodio   Stjepan   Renić,   tajnik   Nogometnog   središta.

 

Predsjednik  Nogometnog   središta   Nova   Gradiška  Damir  Japundžić  prije  prijedloga  dnevnog  reda  upoznao  je  nazočne  sa  neočekivanim  povlačenjem  Ivana  Sokića  sa  svih  funkcija  u  Nogometnom  središtu,  rezultatima  glasanja  i  imenovanjem  Disciplinskog  suca  Nogometnog  središta  u  osobi  Josipa  Marjanovića.

 

Damir  Japundžić  predsjednik  Nogometnog  središta  Nova  Gradiška  za  sjednicu  je  predložio  slijedeći :

 

                                   D    N    E    V    N    I           R    E    D

 

            1.  Izvješća  Rukovodstva  o  natjecateljskoj  2019./2020.  u  2 ŽNL-zapad,  SENIORI

            2.  Izvješća  Rukovodstva  o  natjecateljskoj  2019./2020.  u  mlađim  uzrastima

            3.  Izvješće  o  utakmici  SLAVONAC  GD : PSUNJ  SOKOL  od  25.08.2019. g.

4.  Izvješće  o  utakmici  POSAVAC           : PSUNJ  SOKOL  od  22.09.2019. g.

5.  Izvješće  o  utakmici  SLOBODA           : CROATIA            od  13.10.2019. g.

6.  Ostalo.

          

Članovi  Izvršnog  odbora  jednoglasno  su  prihvatili  predloženi  dnevni  red  i  prešli  na  rad  po  istom.

 

T - 1.  Izvješća  Rukovodstva  o  natjecateljskoj  2019./2020.  u  2 ŽNL-zapad,  SENIORI

           Predsjednik  Japundžić  daje  riječ  članovima  Rukovodstva  natjecanja  koji  su  podnijeli  kraća  izvješća  o

natjecanju  seniora  2 ŽNL-zapad  u  natjecateljskoj  2019./2020. godini.

 

           U  dugoj  raspravi  u  kojoj  su  se  za  riječ  javljali nazočni  i  svi  dobili  prigodu  bilo  je  normalnih  dijaloga,  povišenih  tonova,  prijetnji  ostavkama,  iznošenja  osobnih  zaključaka,  izjava  rekla-kazala-čuo  sam  a  sve  je završilo  prijedlogom  predsjednika  da  se  usvoji  slijedeće :

           * praksa je do sada bila - objava  zapisnika  Rukovodstva  na  stranici  Nogometnog  središta – ostaje  tako.

           * nakon  nemilih  događaja - obavezno  HITNO  zatražiti  očitovanje  klubova, službenih  osoba  i  „vinovnika“.

           * odluke o kaznama - osim  na  stranici  središta  OBAVEZNO  dostaviti  na  adrese  onih  na  koje  se  odnose.

           * kažnjavanje  Željka  Klarića – dogodili  su  se  određeni  propusti  prije  izricanja  disciplinskih  mjera  pa  je  potrebno  zatražiti  očitovanje  službenih  osoba  na  utakmici  a  ZAPISNIK  SA  ODLUKAMA  DOSTAVITI  klubovima 

ili  pojedincima  na  koje  se  odnosi  uz  mogućnost  žalbe ( navesti  kome  se  žaliti  i  što  je  sve potrebno  za  žalbu ).

           * problematika  suđenja - pomoćni  suci  iz  gledališta ( 1 domaći  i  1 gostujući  a ako  gost  nema  2 domaća ).

                                                  - Petar  Ivković  Bada -  ne  delegirati  ga  kao  glavnog  suca  na  utakmice.

 

            Za prijedlog Predsjednika Nogometnog središta 5 članova Izvršnog odbora bilo je  ZA  a  1  PROTIV.

 

 

- 2 -

 

T - 2.  Izvješća  Rukovodstva  o  natjecateljskoj  2019./2020.  u  mlađim  uzrastima

           Predsjednik  Japundžić  dao  je  riječ  članovima  Rukovodstva  natjecanja  koji  su  podnijeli  kraća  izvješća  o

natjecanju  u  ligama  mladeži  Nogometnog  središta  Nova  Gradiška  u  natjecateljskoj  2019./2020. godini.

           Rasprava  u  koju  su  se  uključivali  svi  svela  se  na : 

           * 2  ŽNL – obaveze  iz  Propozicija  su  najmanje  2  selekcije  u  redovnom  natjecanju  ( NK „SOKO  1970“  nije  odigrao  nijednu  utakmicu  sa  prijavljenom  drugom  selekcijom – pionirska  ekipa ).

* može  se  dogoditi  i  neodigravanje  utakmice  seniora  zbog  malog  broja  igrača.         

* Propozicije  natjecanja  pionira  - komplicirano  tumačenje  godišta  koje  može  igrati.

           * lige  su  sa  malim  brojem  klubova  prebrzo  završe  pa  su  mladi  igrači  mjesecima  bez  natjecanja.

 

Prijedlog  predsjednika  za  usvajanje  :

           * NOVČANA  KAZNA  i  MINUS  BODOVI  za  klubove  zbog  neodigravanja  utakmica  kod  mlađih  uzrasta

( ne  vrijedi  izbacivanje  u  najniži  rang - najniži  rang  Nogometnog  središta  Nova  Gradiška  je  2 ŽNL – zapad ).

           * kod  seniora  po  pitanju  broja  igrača  i  mogućnosti  neodigravanja  utakmice  rizični  su  NK „DRAGALIĆ“

i  „GRANIČAR“  Magić  Mala.

           * Izvršni  odbor  Nogometnog  središta  Nova  Gradiška  mora  usvajiti  Propozicije  natjecanja.

           * osnovati  KOMISIJU  ZA  MLAĐE  UZRASTE  koja  će  predložiti  sustav  natjecanja  i  Propozicije.

 

           Članovi  Izvršnog  odbora  Nogometnog  središta  jednoglasno  su  usvojili  prijedlog  Predsjednika.

 

T - 3.  Izvješće  o  utakmici  SLAVONAC  GD : PSUNJ  SOKOL  od  25.08.2019. g.       

           Delegat Pejaković, ništa nije dogodilo, bili su u svlačionici i ako se nešto događalo vani a to oni nisu vidjeli. 

           Rukovodstvo  natjecanja  i  policija  neka  rade  svoje,  nije  bilo  potrebe  za  pozivanjem  na  sjednicu  IO  NS. 

 

T - 4.  Izvješće  o  utakmici  POSAVAC           : PSUNJ  SOKOL  od  22.09.2019. g.

           Delegat  Smolić,  rezultat  utakmice  na  kraju  je  bio  1:1,  svi  su  čestitali  sucu. 

           Naknadna  izjava  da  je  udaren,  prijava  pa  odustajanje …..

           Policija  je  bila  pozvana.  Svatko  neka  provodi  radnje  u  propisima  dozvoljenim  okvirima.

 

T - 5.  Izvješće  o  utakmici  SLOBODA           : CROATIA            od  13.10.2019. g.

           Delegat  Kikić,  pozvan  je  ali  se  nije  pojavio  ni  opravdao  izostanak  a  o  događanjima  će  Rukovodstvo.

           Povjerenik  za  natjecanje  zbog  neopravdanog  izostanka  prijaviti  delegata  Kikića  i  predati  u  nadležnost  Disciplinskog  suca  Nogometrnog  središta  Nova  Gradiška. 

 

T - 6.  Ostalo

 

           Sjednica   je   završena   u   21,10 sati.

 

           Zapisnik   vodio :                                                                       Predsjednik   NS   NG :                                                                                               

           Stjepan   Renić                                                                           Damir               Japundžić   v.r.