Broj: 1 / 2019-2020.

Nova Gradiška, 29.08.2019. god.


1. Z A P I S N I K 2019/2020

sa sjednice Disciplinskog suca NS Nova Gradiška, održane 29.08.2019. godine u 9,00 sati u prostorijama NS-a sa sljedećim

Dnevnim redom

  1. Rješavanje disciplinskih predmeta-donošenje odluka o prekršajnoj odgovornosti

  2. Ostalo

I

Rješavanje disciplinskih predmeta


Na temelju članka, 20, 49., 50., 52., 53., 56., u svezi s čl. 116. i 117. Disciplinskog pravilnika Hrvatskog nogometnog saveza, Disciplinski sudac Nogometnog saveza Brodsko-posavske županije, na temelju dostavljenih Izvješća o utakmicama, po službenoj dužnosti, dana 29.08. 2019. godine donosi s l i j e d e ć e:

O D L U K E

1. Fizioterapeut NK „Psunj Sokol“ Okučani JOZO MARUŠIĆ na temelju čl.53 st.b DP HNS kažnjava se zabranom obnašanja dužnositi u trajanju dva mjeseca. Kazna se izriče radi psovanja i prijetnji sudcu i delegatu utakmice na utakmici 1. kola kupa juniora NK Slavija – NK PSUNJ-Sokol odigranoj 10.08.2019. u Starom Petrovom Selu. Kazna teče od 11.08.2019.


2. Igrač DARIO BATALO (3123) NK“Budućnost“ Rešetari temeljem čl. 20 i čl. 53 DP HNS kažnjava se zabranom igranja na tri (3) prvenstvene-kup utakmice. Kazna se izriče radi isključenja na utakmici 3.kola kupa NK“ Sloga NG - NK“Budućnost“ Rešetari,odigranoj 15.08.2019. god. u Novoj Gradiški .Kazna teče od 16.08.2019. godine.


3. Igrač Dario Filjević (3636) NK „Dragalić“ temeljem čl. 53 DP HNS kažnjava se zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvene-kup utakmice. Kazna se izriče radi isključenja na utakmici 2.kola II ŽNL zapad između NK“ Dragalić“ - NK“Slavija“ SPS,odigranoj 25.08.2019. god. u Dragaliću .Kazna teče od 26.08.2019. godine.


4. Igrač Josip Švađumović (1480) NK „Posavac“ temeljem čl. 53 DP HNS kažnjava se zabranom igranja na jednoj (1) prvenstvene-kup utakmice. Kazna se izriče radi isključenja na utakmici 2.kola II ŽNL zapad između NK“ Graničar“L - NK“Posavac“,odigranoj 25.08.2019. god. u Lazama .Kazna teče od 26.08.2019. godine.


UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Nezadovoljna strana ima pravo žalbe Povjerenstvu za žalbe u roku od 8 dana računajući od dana primitka ovog zapisnika uz uplatu novčane pristojbe u istom roku prema Propozicijama natjecanja. Pristojba se može uplatiti na IBAN Saveza broj HR2123400091100136700 a u slučaju prihvaćanja žalbe djelomično ili u cijelosti, uplaćena pristojba se vraća uplatitelju.

Disciplinski sudac:

Josip Marjanović, v.r.